Wydawanie żywności – kwiecień

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Żywność w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana osobom zgłoszo-nym w następujących dniach:

9 kwietnia 2022 r. sobota godz. 9:00 – 13:00, 15:00 – 17:00

11 kwietnia 2022 r. poniedziałek: godz. 9:00 – 13:00

12 kwietnia 2022 r. wtorek: godz. 9:00 – 11:00

Miejsce wydawania żywności:

Parafia Św. Leona Wielkiego w Gołdapi
ul. Krzywa 4

 

Ks. Proboszcz i Parafialny Zespół Caritas