Spotkania:

Żywy Różaniec jest katolicką wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Kształt wspólnoty jest uzależniony od samej modlitwy różańcowej, w której rozważa się  20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego “Ojcze nasz” 10 “Zdrowaś Maryjo” i jednego “Chwała Ojcu”.

Każda “Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy “zmianie tajemnic”. Raz w miesiącu wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej “Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie 4 części różańca. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie “Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

– W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,

– Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),

– Ofiarowania Pańskiego (2 II),

– Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),

– Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),

– Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),

– W święto Królowej Różańca świętego 

– Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).