Spotkania:

Wspólnota Krwi Chrystusa (WKC) w Polsce rozpoczęła swoją działalność w czasie stanu wojennego. Wspólnota, która zaczęła się na Zachodzie jako Bractwo, znalazła w Polsce żyzną ziemię i rozwinęła się w ruch odnowy Kościoła. Sytuacja ukrycia, w jakiej wówczas musiała tam wzrastać Wspólnota, sprzyjała realizacji i rozwojowi w duchu Soboru pierwotnego planu Założycieli co do współpracy pomiędzy kapłanami, braćmi, siostrami i świeckimi. Na początku współpraca ta dokonywała się z Siostrami Adoratorkami Krwi Chrystusa (ASC). Pierwsze publiczne spotkanie odbyło się w kościele św. Marcina we Wrocławiu 20.12.1981 r. z inicjatywy ks. Winfrieda Wermtera CPPS.

Cele Wspólnoty Krwi Chrystusa:

1. Osobista formacja członków.
2. Ożywienie życia parafialnego.
3. Apostolstwo modlitwy i ewangelizacja w duchowości Krwi Chrystusa.
4. Budowanie jedności we wspólnocie na wzór Świętej Rodziny.
5. Działalność charytatywno – opiekuńcza.
6. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
8. Obrona życia ludzkiego.
9. Walka o godność każdego człowieka.
10. Promocja chrześcijańskiego modelu rodziny. (SR 9.)