Spotkania: Soboty po mszy wieczornej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ( KSM ) to stowarzyszenie kościelne, które zrzesza młodych katolików świeckich w wieku od 14-30 lat, działających na terenie całej Polski. Głównym celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła poprzez szerzenie

i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w sferze społecznej i kulturalnej, zgodnie z zawołaniem:

 

,,PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE – GOTÓW!”

 

Oddział KSM działający przy naszej parafii został powołany 12.03.2009r. przez ówczesnego proboszcza ks. Czesława Króla. Od tamtej pory młodzi KSM-owicze biorą aktywny udział w życiu kościoła. Nad wszelkimi dziełami patronują im błogosławiona Karolina Kózkówna oraz święty Stanisław Kostka.

Godło KSM

15 kwietnia 1995 roku w Watykanie papież Jan Paweł II podkreślił, jak ważna jest rola KSM słowami:

„Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”.