• Przedmałżeńskie

  Katechezy

  Katechezy rozpoczną się dnia 26 lutego 2023 r. (niedziela) o godz. 15.00 w parafii pw. Św. Leona Wielkiego w Gołdapi, ul. Krzywa 4 (salka katechetyczna) ...

 • Kino Kultura Zaprasza

  Kino Kultura w Gołdapi zaprasza na seans o św. Józefie.

 • Całodzienna Adoracja

  W każdy czwartek

  "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię"

  Mt 11,28