Księża obecnie pracujący w parafii:

Proboszcz: ks. kan. Albert Interewicz (od 2020 r.)

kontakt: albert.interewicz@gmail.com

Wikariusz: ks. mgr Adam Harasim (od 2023 r.)

Księża, którzy pracowali w parafii:
Proboszczowie (po II wojnie św.):

Ks. Czesław Król

Śp. ks. Mieczysław Kozik

Śp. ks. Aleksander Smędzik

Śp. ks. Emilian Wojtach

Śp. ks. Jan Kąkol

Śp. ks. Józef Puciłowski

2009r. – 2020r.

1984r. – 2009r.

1975r. – 1984r.

1965r. – 1975r.

1957r. – 1964r.

1945r. – 1957r.

Wikariusze:

Ks. Maciej Cieślukowski

Ks. Radosław Góralski

Ks. Tomasz Rożek

Ks. Michał Hańczyc

Ks. Dariusz Łoboda

Ks. Rafał Małota

Ks. Krzysztof Karski

2020r. – 2023r.

2017 r. – 2020 r.

2017 r.

2014 r. – 2017 r.

2011 r. – 2014 r.

2007 r. – 2011 r.

2005 r. – 2007 r.