Program Wizytacji Kanonicznej

Program Wizytacji Kanonicznej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Ełckiego,

w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Leona Wielkiego w Gołdapi Dekanat NMP Matki Kościoła – Gołdap

27 lutego 2022 roku

godz. 9:00

Ingres Księdza Biskupa Jerzego Mazura Powitanie Ks. Biskupa i sprawozdanie Ks. Proboszcza Msza św. z udziałem Kół Żywego Różańca, Męskiego Plutonu Maryi, Domowego Ko-ścioła, Wspólnoty Krwi Chrystusa (powitanie Ks. Biskupa Jerzego Mazura oraz krótka prezentacja grup)

godz. 10:00

Msza św. w kaplicy dojazdowej w Kozakach; na zakończenie słowo pasterskie i błogo-sławieństwo Ks. Bpa Jerzego Mazura

godz. 11:00

Msza św. z udziałem Odnowy w Duchu Świętym, Drogi Neokatechumenalnej, Wspól-noty Serca Miłości Ukrzyżowanej (powitanie Ks. Biskupa oraz krótka prezentacja grup); na zakończenie słowo pasterskie i błogosławieństwo Ks. Bpa Jerzego Mazura

godz. 12:30

Msza św. z udziałem dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz Liturgicz-nej Służby Ołtarza (ministranci) – po Mszy św. błogosławieństwo dzieci oraz matek oczekujących potomstwa; na zakończenie słowo pasterskie i błogosławieństwo Ks. Bpa Jerzego Mazura

godz. 15:00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego Spotkanie Ks. Biskupa Jerzego Mazura z Parafialną Radą Duszpasterską, Parafialną Radą Ekonomiczną, Parafialnym Zespołem Synodalnym, Parafialnym Zespołem Caritas

godz. 17:00

Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania z udziałem scholii młodzieżowej. Przewodniczy i homilię wygłosi Ks. Biskup Jerzy Mazur.