Niedziela Kongresowa I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej

NIEDZIELA KONGRESOWA

I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej
Odmawiajcie różaniec

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Leona Wielkiego w Gołdapi

Niedziela 29 maja 2022 roku

Program:

• po Mszy św. o godz. 9:00 odmówiona będzie pierwsza część różańca

• na dojeździe w Kozakach odmówiona będzie druga część ró-żańca

• o godz. 12:00 odmówiona będzie trzecia część różańca przez dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców

• w godz. 15:00 – 17:00 adoracja przed Najświętszym Sakramen-tem

• o godz. 20:30 będzie odmówiona czwarta część różańca z pro-cesją różańcową

• o godz. 21:00 Apel Jasnogórski przy kapliczce Matki Bożej