Misje Święte – Słowo ks. Proboszcza do parafian

PARAFIA PW. ŚW. LEONA WIELKIEGO W GOŁDAPI

MISJE ŚWIĘTE

28.05. – 04.06.2023 r.

„TRWAJCIE MOCNO W WIERZE”

Misje prowadzą
Ojcowie Redemptoryści

Drodzy Parafianie!

   Wiele razy przezywaliśmy już w swoich rodzinach wydarzenia, które zapadły głęboko w nasze serca tylko dlatego, że byliśmy zaangażowani w nie całym sobą – umysłem, wolą i uczuciami. Zbliża się czas Misji Świę-tych w naszej rodzinnej parafii. Jest to czas szczególny. Jest to czas łaski, w którym Pan Jezus – tak jak przed dwoma tysiącami lat – pragnie osobiście spotkać się z każdym z nas, by nas uszczęśliwić i obdarzyć potrzeb-nymi łaskami.
    Dziś, tak jak wówczas, wielu jest zagubionych, utru-dzonych, zmęczonych czy chorych. Są radośni i smutni, mający się dobrze i potrzebujący. A wszystkim nam po-trzeba czasu, by odetchnąć, odpocząć i nabrać nowych sił do życia w pełni chrześcijańskiego. Taką możliwością zatrzymania się, zadumy i refleksji jest czas Misji Świę-tych. Jest to dobra sposobność by w blasku Bożej praw-dy zrobić generalny rachunek sumienia, by to co chore – uleczyć, to co pokrzywione – wyprostować, a za wszel-kie dobro – podziękować.
     Droga Siostro i drogi Bracie, przyjmij serdecznie za-proszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Jest to wydarzenie wyjątkowe. Niech nikogo z nas nie zabrak-nie! Polecając Was przed Bogiem, proszę wszystkich o osobistą i rodzinną modlitwę za Misje, za Ojców misjo-narzy i za naszą rodzinę parafialną.

Proboszcz
ks. Albert Interewicz

MODLITWA O ŁASKI MISYJNE

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Oj-cze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świę-tych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii darem łaski i miłosierdzia.

Panie Jezu Chryste, pełnio czasu i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kie-rujesz, abyśmy potrafili wprowadzać je w nasze codzien-ne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy.

Duchu Święty, odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie cze-ka na swoje dzieci.

Opatrzności Boża – czuwaj nad nami!
Matko Nieustającej Pomocy – módl się za nami!
Św. Leonie Wielki i wszyscy Święci i Błogosławieni – módlcie się za nami!