Kurs: Fotograf i Kamerzysta w zgromadzeniu liturgicznym

KURS: FOTOGRAF I KAMERZYSTA W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM

Centrum Oświatowo Dydaktyczne i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego zapraszają na kurs. Zajęcia z zakresu: „Fotograf i kamerzysta w zgromadzeniu liturgicznym” odbędą się w so-botę 25 lutego od godziny 10:00 do 13:00 w sali konferencyjnej Kurii Biskupiej w Ełku. Cykl spotkań zakończy się egzaminem i zdobyciem certyfikatów.

Koszt udziału w zajęciach (wraz z materiałami dydaktycznymi) wynosi 200 zł. Zgłoszenia powinny zawierać: dane osobowe, telefon, parafię zamieszkania oraz zdjęcie w formie cy-frowej uczestnika. Wszelkie pytania i zgłoszenia należy kierować pod adres Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego: wdo@diecezja.elk.pl lub telefonicznie: 87 621 68 14, w godzi-nach od 9:00 do 15:00 do 17 lutego 2023 r.

Informujemy, że kurs odbędzie się przy grupie minimum 10 osób.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WDO