KSM-owy obóz profilaktyczny na Wigrach

W dniach 26-30 czerwca odbył się nasz obóz profilaktyczny na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Przez 5 dni Pokamedulski Klasztor w Wigrach stał się naszą przystanią. Pierwszego dnia, po przyjeździe w godzinach popołudniowych, rozpaliliśmy ognisko i wspólnie piekliśmy kiełbaski, a następnie śpiewaliśmy przy gitarze. Drugiego dnia zwiedziliśmy teren klasztoru m.in. eremy, w których mieszkali zakonnicy, wieżę zegarową, galerię sztuki, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, krypty. Później wyruszyliśmy na wycieczkę Wigierską Koleją Wąskotorową. Po powrocie uczestniczyliśmy w warsztatach z panią psycholog na temat nałogów. Trzeciego dnia wybraliśmy się do Muzeum Wigier w Starym Folwarku, pływaliśmy statkiem z przeszklonym dnem po Jeziorze Wigry. Kąpieli w jeziorze również nie zabrakło. Dnia czwartego miał miejsce spływ kajakowy Czarną Hańczą. Na postoju czekało na nas ognisko. W ostatni dzień oglądaliśmy okolice z perspektywy roweru. Oczywiście podczas wyjazdu nie zabrakło codziennej mszy świętej.

Jesteśmy szczególnie wdzięczni firmie Iryd i jej prezesowi panu Piotrowi Becz oraz Gminie Gołdap za dofinansowanie naszych działań. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli nas materialnie, jak i duchowo. Wszystkich ofiarodawców powierzamy w modlitwie.

Oczywiście nic nie odbyłoby się bez organizatora- ks. Macieja Cieślukowskiego i pomocy pani Małgorzaty Gryszkowskiej. Zatem Wam również składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

Nie obyłoby się też bez naszych opiekunek pani Joli i pani Eli. BARDZO dziękujemy za Waszą obecność.