Słowo Biskupa Ełckiego

Decyzją papieża Franciszka 4 grudnia 2021r., bp Adrian Józef Galbas został ustanowiony arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej. Po niespełna dwuletniej posłudze w diecezji ełckiej  Bóg posyła dotychczasowego biskupa pomocniczego do Katowic. Wdzięczni za jego posługę pamiętajmy o abpie adrianie w swoich modlitwach. Dnia 8 stycznia o godzinie 10.00 w katedrze ełckiej będzie odprawiona Msza św. dziękczynna za jego posługę w naszej diecezji. Serdecznie wszystkich  zapraszam.

Jednocześnie proszę o szczerą modlitwę o Boży wybór biskupa pomocniczego dla naszej diecezji ełckiej. Zwracam się z prośbą do wszystkich kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego, seminarzystów, katechetów i wszystkich diecezjan o modlitwę w tej intencji. Proszę osoby chore i cierpiące o ofiarowanie cierpień, wyrzeczeń o wybór biskupa pomocniczego z woli Bożej. Także was młodzi i dzieci proszę o modlitwę w tej intencji.

Niech ta intencja przewija się w modlitwach prywatnych, w rodzinach, we wspólnocie parafialnej, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych istniejących w parafii.

+Jerzy Mazur
Biskup Ełcki